Informujemy, że kamizelki szkolne można odbierać w sekretariacie szkoły.