Drukuj

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ w roku szkolnym 2019/2020

 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I -III

 SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV - VI

 

Plan działań wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych.

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH

 

REGULAMIN BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ UCZNIÓW PO SZKOLE

 

SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

 

ZASADY UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ

 

Wzór usprawiedliwienia 

Wzór zwolnienia

Wzór zgody na zajęcia pozalekcyjne

Wzór podania - Wychowanie do życia w rodzinie

Oświadczenie w sprawie pobierania nauki religii/etyki

Wzór karty wycieczki

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ