Wersja papierowa dostępna jest
w bibliotece szkolnej.

 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ