WYWIADÓWKI, DNI OTWARTE, SPOTKANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

I SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

29 sierpnia 2018 przedszkole godz. 18.00

12 września 2018 r. kl. młodsze (1-3) godz. 17.00

kl. starsze (4-8) godz. 18.15

(rozpoczynamy od zebrania ogólnego w sali gimnastycznej)

30 stycznia 2019 r. od godz. 17.0 *

15 maja 2019 r. od godz. 17.00 *

*Harmonogram klas i godziny zostaną opublikowane w późniejszym terminie

 

DNI OTWARTE: konsultacje indywidualne z rodzicami:

20 listopada 2018 r. w godz. od 18.00 do 20.00

6 marca 2019 r. w godz. od 18.00 do 20.00