Drodzy Rodzice, kandydatów do klasy I i oddziału przedszkolnego
Podajemy zasady naboru do naszej placówki :
Rekrutacja do klasy I na rok szkolny
2020/2021


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.16.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do klasy I można składać w sekretariacie szkoły w dniach 9 - 20 marca 2020 r. w godzinach pracy szkoły.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 oraz nr PR.00073.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.


Informacje dotyczące zapisów dzieci do klasy I w roku szkolnym 2020/2021.


1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane do I klasy na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ( wzór zgłoszenia do pobrania w zakładce „Rekrutacja do klasy I”).

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców dziecka,
złożony w sekretariacie szkoły.

- wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych poza obwodem

- zgłoszenie do szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

- ulice znajdujące się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 20

- zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rekrutacji

- uchwała Rady Miasta

 
Serdecznie zapraszamy

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.17.2020 z dn.24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego można składać
 w dniach 23.03.2020-6.04.2020 r. w godz. 8.00 – 15.00 na platformie internetowej.


www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl


Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów , a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 oraz nr PR.00074.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zarządzenie nr SP.0050.2.16.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.01.2020

Zarządzenie nr SP.0050.2.17.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.01.2020

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007.43.2017

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007.44.2017

 

Wykaz ulic lub ich części wchodzące w skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej

Bolesława Prusa; Chmielna; Do Gródka; Głogowa; Grzybowa; Handlowa; Huculska; Jabłoniowa; Jacka; Jagodowa; Jana Kochanowskiego Jeżynowa; Józefa Piłsudskiego (nr parzyste); Kaszubska; Kochłowicka od nr 72 do końca; Krakowska; Krańcowa; ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 23; Letnia; Leopolda Staffa; Łąkowa; Malinowa; Mikołaja Reja; Mrówcza; Nasypowa; Ondraszka; Opłotki; Orzechowa; Oświęcimska od nr 147 do końca (nr nieparzyste) od nr 138 do końca (nr parzyste); Pelagii Kwapulińskiej; Pomorska; Poziomkowa; Przemysłowa; Roberta Żymły; Rybna; Rzeczna; Sadowa; Siewna; Stefana Rogozińskiego; Sudecka, Szyb Artura; Tatrzańska; Warmińska; Weteranów; Wirecka; Wrocławska; Wyzwolenia od nr 1 do nr 151 (nr nieparzyste) i od nr 2 do nr 148 (nr parzyste).