Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

         
       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.7.2022 z dnia  14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego można składać
 w dniach 01.03.2022-15.03.2022 r. w godz. 8.00 – 15.00 na platformie internetowej.                                                                  

naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017  oraz nr PR.00074.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.       

Serdecznie zapraszamy
                      

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.7.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007. 44.2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Uchwała Rady Miasta nr  PR.0007. 74.2017 z dnia 18 maja 2017 r.