Wyniki naszych uczniów na egzaminie ósmoklasisty!

WYNIKI

EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

ROK SZKOLNY 2018/2019

NAZWA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej 

 

rodzaj egzaminu

liczba zdających

średni wynik punktowy

średni wynik procentowy

J.POLSKI

41

36,98

73,95

MATEMATYKA

41

18,98

63,2

JĘZYK ANGIELSKI

40

46,6

77,63

JĘZYK NIEMIECKI

1

45

75

JĘZYK……..