Witamy serdecznie po przerwie w progach naszej szkoły!!!

Wyczekujemy wszyscy wspólnego spotkania, ponieważ jednak Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są naszym priorytetem, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami dotyczącymi organizacji pierwszego dnia w szkole.

W  Kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach odprawiona zostanie msza święta z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 o godz. 8.00 dla uczniów kl. 1-4 i 9.30 dla uczniów klas 5-8. W tym roku szkoła nie organizuje wspólnego wyjścia. Udział uczniów i rodziców we mszy jest dobrowolny. Rodzic bierze   pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swojego dziecka we mszy świętej.

 
Ze względów bezpieczeństwa, uczniom klas 1  może towarzyszyć tylko jeden opiekun. Zarówno on, jak i dziecko zobowiązani są do stosowania się do wymogów związanych ze stanem epidemii.

Wszyscy uczniowie klas 1-8 przychodzą na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej, nie później) na boisko szkolne, gdzie czekają na wychowawcę.

Przy wejściu do budynku szkolnego obowiązuje dezynfekcja rąk oraz ochrona ust i nosa, (ochrona ust i nosa nie obowiązuje w sali lekcyjnej i sali gimnastycznej).

Po spotkaniu z wychowawcą w wyznaczonej sali lekcyjnej lub gimnastycznej klasy udają się do biblioteki po odbiór podręczników. Przed biblioteką ustawiają się w kolejce a do samej biblioteki wchodzą po dwie osoby dezynfekując ręce. Po odebraniu książek opuszczają teren szkoły wyjściem od ulicy i nie gromadzą się na boisku szkolnym.

 
Godziny rozpoczęcia w szkole:

Klasa 1a: o godzinie 10.00 spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem i wychowawcą klasy (p.M. Zuber),  pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 20  im.M. Konopnickiej. (wejście od placu szkolnego) (biblioteka-10.30)

Klasa 1 b: o godzinie 11.30 spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem i wychowawcą klasy (p.I. Drabik),  pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej  ucznia Szkoły Podstawowej nr 20  im.M. Konopnickiej.

(wejście od placu szkolnego), (biblioteka-12.00)

Klasa 2a: 9.00  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.A. Mośny) w s. 16 (wejście od placu szkolnego) (biblioteka- 9.30)

Klasa 2b: 9.15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.B. Poranek) w s. 18 (wejście od placu szkolnego) (biblioteka- 9.45)

Klasa 3a: 9.30  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.K Guziel) w s. 6  (wejście od placu szkolnego) (biblioteka- 10.00)

Klasa 3b: 9.45  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.G. Małyska) w s. 21  (wejście od placu szkolnego) (biblioteka- 10.15)

Klasa 4a: 10.15 Spotkanie z  wychowawcą klasy (p.K.Kokot)  w s. 14 (wejście od placu szkolnego) (biblioteka-10.45)

Klasa 4b: 10.30 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.B. Pastuszak) w s. 11 (wejście od placu szkolnego) (biblioteka- 11.00)

Klasa 5a: 8.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.K. Barwicka)  s. 13 (wejście od strony placu szkolnego) (biblioteka-8.30)

Klasa 6a: 8.15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.T. Fic) w s. 19 ( wejście od strony placu szkolnego) (biblioteka- 8.45)

Klasa 6b: 8.30 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.B. Owcarz) w s. 22 (wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 9.00)

Klasa 6c: 8.45 Spotkanie z wychowawcą klasy (p. A. Dębska) w s. 9 (wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 9.15)

Klasa 7a: 11.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.A. Kurzyk) w s. 6 (wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 11.30)

Klasa 7b: 11.15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.O. Wieloch) w s. 19 (wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 11.45)

Klasa 7c: 11.45 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.D. Franiel) w s. 18(wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 12.15)

Klasa 8a: 12.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.P. Tomecka- Krzywda) w s. 13 (wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 12.30)

Klasa 8b: 12.15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.K. Kołodziej) w s. 9 (wejście od strony placu szkolnego)

(biblioteka- 12.45)

 Ważne!

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom nie będzie możliwości wjazdu na teren placu szkolnego, gdyż brama wjazdowa będzie zamknięta. 

Serdecznie zapraszamy!!!