WYWIADÓWKI, DNI OTWARTE, SPOTKANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA I  SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022*

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI:    

  1. Informacyjne 30 sierpnia 2021 przedszkole g.17.00, klasy pierwsze 18.30
  2. 8* września 2021 r. zebrania będą organizowane wg grup na Teams

Początek spotkań z dyrektorem g.17.00 i 18.15, potem spotkania w klasach

  1. 12 stycznia 2022 r. od godz. 17.00* i 18.00 (w zależności od sytuacji i możliwości organizacyjnych część może się odbyć również 13 stycznia)
  2. 12 maja 2022 r.   od  17.00* (w zależności od  sytuacji i możliwości organizacyjnych część zebrań może się odbyć również 13 maja)
  • Harmonogram zebrań poszczególnych klas i godziny zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego

Konsultacje indywidualne ( w zależności od sytuacji pandemicznej):

17 listopada 2021

6 kwietnia 2022

 

SPOTKANIA RADY RODZICÓW (do uzgodnienia z RR, zalecana forma zdalna)

8 września 2021 r. godz. 19.30

wybory do Rady Rodziców

zaopiniowanie planu finansowego,

ustalenie programu wychowawczo – profilaktycznego,

ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły, zaopiniowanie rozkładu zajęć oraz WSO

Propozycja kolejnych spotkań:listopad  2021 r.  – godz. 18:00

         grudzień/ styczeń  2021 r./2022  – godz.  18:00

 

 Zebranie podsumowujące pierwszy semestr.

 

                                             kwiecień 2022 r.  – godz. 18.00

 Zebranie RP dot. spraw wynikających z przepisów

 

         czerwiec  2022 r. – godz. 18.00

 Zebranie podsumowujące rok szkolny

 

                                             22 czerwca  2022 r. – godz. 18:00

                                       Spotkanie Komisji Rewizyjnej

 

                                                 Zapraszamy*

 

*Zebrania w zależności od sytuacji epidemicznej mogą się odbywać zdalnie do momentu poprawy sytuacji, chyba że będą inne ważne powody;