Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia

Serdeczne wyrazy współczucia

dla Pani Joanny Mośny

z powodu śmierci ojca

składa

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców

Pracownicy i uczniowie SP 20.20.11.2018r.