https://www.facebook.com/444898675555003/photos/a.470521756326028/2095048383873349/?type=3&theater

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”

W związku z tym w naszej szkole podjęto wiele działań dla uczczenia

100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 

 

Działanie

Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego – bicie rekordu.

Konkurs poezji patriotycznej.

Konkurs pieśni patriotycznych.

Zapalenie zniczy na grobie powstańców śląskich.

Głośne czytanie noweli "Latarnik" Henryka Sienkiewicza przez zaproszonych gości oraz przedstawicieli władz miasta.

Wystawa zatytułowana "Podróż w czasie", pokazująca przedmioty z czasów naszych pradziadków.

Zorganizowanie wystawy plakatów na temat ważnych osób związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Edukacja regionalna - zapoznanie z historią regionalną, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w miejscu zamieszkania.

Konkurs dla najmłodszych dotyczący symboli narodowych oraz legend polskich.

Przeprowadzenie konkursu dotyczącego życia i twórczości Marii Konopnickiej. Przybliżenie uczniom i rodzicom życia i twórczości patronki szkoły przez zapoznanie z twórczością Marii Konopnickiej, naukę słów pieśni "Roty", wykonanie zakładki do książki Marii Konopnickiej oraz prezentacji multimedialnej. Zorganizowanie zabawy sportowej "Z Konopnicką na wesoło" oraz testu wiedzy o życiu i twórczości poetki.

Wycieczki szkolne do miejsc związanych z początkami Państwa Polskiego.

Miejski Konkurs "Poznaj historię swoich pradziadków". Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu było poznanie i napisanie historii swojej rodziny.

Słuchanie pieśni patriotycznych podczas przerw lekcyjnych.

Wydanie gazetki szkolnej "Goniec Historyczny”. Publikacja informacji na temat historii odzyskania niepodległości, ciekawostek historycznych, życiorysów osób związanych z tym wydarzeniem.

Pisanie przez uczniów ALFABETU POLSKIEGO PATRIOTYZMU.