W naszej szkole obecnie prowadzone są badania wspólnie z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Badania te dotyczą występowania wad wymowy u dzieci, a celem jest opracowanie nowoczesnych, bezinwazyjnych technologii wspomagających diagnostykę logopedyczną. W przyszłości takie technologie mogłyby być wykorzystane do wcześniejszej i bardziej precyzyjnej diagnozy wad wymowy u dzieci, monitorowania postępów terapii logopedycznej, a także do wspomagania ćwiczeń wymowy w domu.

Tytuł projektu badawczego: Hybrydowy system akwizycji i przetwarzania sygnału wielomodalnego w analizie sygmatyzmu u dzieci Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu: 2018/30/E/ST7/00525).