KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
4. Rekolekcje ....................................
5. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
29 i 30 kwietnia 2024 r.
2, 29, 31 maja  2024 r.
14, 15, 16 maja egzaminy ósmoklasistów
7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.