Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.13.2023 z dnia  20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego można składać
 w dniach 01.03.2023-15.03.2023 r. w godz. 8.00 – 15.00 na platformie internetowej.

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów , a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 oraz nr PR.000.74.2017.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r

Serdecznie zapraszamy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.13.2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007. 44.2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007. 74.2017 z dnia 18 maja 2017 r