"Każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności odkryć, wspierać i rozwijać”.

 Howard Gardner

 Szkoła Podstawowa nr 20 im Marii Konopnickiej  pod Patronatem

                Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

                Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego